Niepoprawna pisownia

Austrijakom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Austriakom

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Austriaką

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Austryjakom

Niepoprawna pisownia