Poprawna pisownia

atakowaniom

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

atakowanią

Niepoprawna pisownia