Poprawna pisownia

Adrianna

Poprawna pisownia, znaczenie: imię żeńskie.


Niepoprawna pisownia

Atrianna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Adrjanna

Niepoprawna pisownia