Niepoprawna pisownia

anty patriotyczny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

antypatriotyczny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

anty-patriotyczny

Niepoprawna pisownia