Niepoprawna pisownia

altruistycznom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

altruistyczną

Poprawna pisownia