Niepoprawna pisownia

ałtentyczność

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

autentyczność

Poprawna pisownia, znaczenie: prawdziwość, pozbawienie sztuczności i fałszu, cecha tego, co autentyczne.


Niepoprawna pisownia

aótentyczność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ałutentyczność

Niepoprawna pisownia