Niepoprawna pisownia

alebym

Niepoprawna pisownia, wyjątek: (znaczenie dawne) oby.


Poprawna pisownia

ale bym

Poprawna pisownia