Niepoprawna pisownia

akcesyjnom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

akcesyjną

Poprawna pisownia