Niepoprawna pisownia

agitacyjnom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

agitacyjną

Poprawna pisownia