Poprawna pisownia

administrowaną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

administrowanom

Niepoprawna pisownia