Niepoprawna pisownia

adie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

adieu

Poprawna pisownia, słowo pochodzące z języka francuskiego, będące formą pożegnania. Znaczenie: bądź zdrów, do widzenia, żegnaj.


Niepoprawna pisownia

adje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

adije

Niepoprawna pisownia