Niepoprawna pisownia

13-nasty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trzynasty

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

13.

Poprawna pisownia