Niepoprawna pisownia

zwrucone

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zwrócone

Poprawna pisownia