Poprawna pisownia

zwolenniczka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zwoleniczka

Niepoprawna pisownia