Poprawna pisownia

zsikać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ssikać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z sikać

Niepoprawna pisownia