Poprawna pisownia

zniżki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zniszki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

znirzki

Niepoprawna pisownia