Niepoprawna pisownia

zkazało

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skazało

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z kazało

Niepoprawna pisownia