Niepoprawna pisownia

zkazaliśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skazaliśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z kazaliśmy

Niepoprawna pisownia