Poprawna pisownia

zdążę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zdonżę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdąże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdąrzę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdonrzę

Niepoprawna pisownia