Poprawna pisownia

zaokrąglać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za okrąglać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zaokronglać

Niepoprawna pisownia