Poprawna pisownia

zamierzacie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zamjerzacie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zamieżacie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za mierzacie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za mieżacie

Niepoprawna pisownia