Poprawna pisownia

zakwitły

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za kwitły

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zakfitły

Niepoprawna pisownia