Niepoprawna pisownia

zaklnęłam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaklęłam

Poprawna pisownia