Poprawna pisownia

zaproponował

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za proponował

Niepoprawna pisownia