Niepoprawna pisownia

z cieram

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ścieram

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zcieram

Niepoprawna pisownia