Poprawna pisownia

wyruszamy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wy ruszamy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wyrószamy

Niepoprawna pisownia