Niepoprawna pisownia

wypoczeliście

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wypoczęliście

Poprawna pisownia