Poprawna pisownia

wydłużone

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wydłurzone

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wydłóżone

Niepoprawna pisownia