Poprawna pisownia

wtórne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wturne

Niepoprawna pisownia