Niepoprawna pisownia

wigilje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wigilie

Poprawna pisownia