Poprawna pisownia

wiezie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wjezie

Niepoprawna pisownia