Poprawna pisownia

wieża Eiffla

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wieża Ajfla

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wieża Eifla

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wieża Ejfla

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wieża Aifla

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wieża Eiffela

Niepoprawna pisownia