Niepoprawna pisownia

toważyszyła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

towarzyszyła

Poprawna pisownia