Poprawna pisownia

szewski

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

szefski

Niepoprawna pisownia