Poprawna pisownia

stulistna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

stu listna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stólistna

Niepoprawna pisownia