Niepoprawna pisownia

śrudskórna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

śródskórna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

śród skórna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wśródskórna

Niepoprawna pisownia