Niepoprawna pisownia

sóptelne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

subtelne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sóbtelne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

suptelne

Niepoprawna pisownia