Poprawna pisownia

skazałeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zkazałeś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z kazałeś

Niepoprawna pisownia