Niepoprawna pisownia

sholujesz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zholujesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z holujesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zcholujesz

Niepoprawna pisownia