Poprawna pisownia

rznąć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

żnąć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żnonć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rznonć

Niepoprawna pisownia