Poprawna pisownia

rzeczownikiem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

żeczownikiem

Niepoprawna pisownia