Niepoprawna pisownia

ropóha

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ropucha

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ropócha

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ropuha

Niepoprawna pisownia