Poprawna pisownia

reżim

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rerzim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

reszim

Niepoprawna pisownia