Niepoprawna pisownia

pożondam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pożądam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

porządam

Niepoprawna pisownia