Poprawna pisownia

podłużnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

podłóżnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podłurznie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podłórznie

Niepoprawna pisownia