Niepoprawna pisownia

pod tytuł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podtytuł

Poprawna pisownia, znaczenie: tytuł uzupełniający (niższego rzędu), znajdujący się po właściwym tytule dzieła.


Niepoprawna pisownia

pottytuł

Niepoprawna pisownia