Niepoprawna pisownia

póblicznie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

publicznie

Poprawna pisownia