Poprawna pisownia

pierwszej

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pierfszej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pierszej

Niepoprawna pisownia