Poprawna pisownia

percepcja

Poprawna pisownia, znaczenie: ogół działania zmysłów człowieka, postrzeganie i odbiór rzeczywistości takimi zmysłami. Percepcja stanowi złożony proces poznawczy, prowadzący do odbierania przez człowieka konkretnych zjawisk lub procesów, zachodzący wskutek działania określonych bodźców na posiadane przez niego narządy zmysłu.


Niepoprawna pisownia

persepcja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

percepsja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

persepsja

Niepoprawna pisownia