Niepoprawna pisownia

od czekała

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

odczekała

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ot czekała

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

otczekała

Niepoprawna pisownia